Bortfallen Accent-andakt

Tyvärr har andakten över 1 Petr. 3:18–22 (6 aug) fallit bort i Accent-boken och därför saknas en andakt för 8 augusti. Här kan du skriva ut andakten, läsa den, och lägga in den i boken. Vi beklagar misstaget.

Ladda ner andakten här.

Publicerad i ELU-info, nyheter