Uppstartsarbete i Helsingborg

worshipper (1)”O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!
Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar”
Rom 11:33

Kristna syskon i Helsingborg!

Vi skriver detta på uppdrag av ELM Syd. Denna information är en uppföljning från en träff som vi hade i januari månad. Till den träffen inbjöds i första hand unga personer som var relativt nyinflyttade till Helsingborg.

Vid den träffen diskuterades viljan och möjligheten att starta upp en ELM-gemenskap i Helsingborg som var något annat än Nytt Hopp som redan finns och fungerar som invandrarmission och gemenskap. Vi talade fritt och delade med oss av våra tankar och erfarenheter, delade möjligheter, hinder och längtan. Träffens innehåll och framtiden lämnade vi i Guds händer innan vi skildes åt. Vi lovade varandra att be och tänka över saken. Frågor vi tog med oss var t.ex.: Finns det en längtan att få vara med i en ”församlingsplantering”? Vad har ELM för grund som vi vill bära vidare och bjuda in andra till? Hur skulle ELM Syd kunna vara med och stötta? Vad vill Herren?

Sedan skulle vi skicka ut en ny inbjudan till träff. Den kommer här!

Välkommen till fortsatt öppna samtal om nyplantering:
Onsdagen den 6 april kl 19.00 på Nytt Hopp på Bollbrogatan 8 i Helsingborg

Då talar vi om det finns några personer som praktiskt vill starta upp något och vilket stöd som i så fall kan bli konkret hjälp från oss i ELM Syd eller andra kristna gemenskaper/trossyskon. Finns det ingen möjlighet, önskan eller vilja till nystart, skiljs vi åt med vetskapen att vi iaf talat med varandra. Välkommen att ringa eller mejla om ni vill fråga, diskutera eller har andra tankar redan nu!

Bodil Månsson
fam.mansson@surfia.nu
0431-290 56

Jeremia Hector
karlandersjeremia@gmail.com
0730-702 017

”Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron”
Rom 15:13

Publicerad i nyheter