Du behövs – som ungdomsledare?

Ledarträning i mötet med ungdomar

Som ungdomsledare går du en folkhögskoleutbildning i ledarskap och är samtidigt en del av ELUs arbetslag. Här finns möjligheten att prova på ledarrollen, lära sig mer om ledarskapet och få personlig handledning för att växa som människa och som ledare. Utbildningen som ELU driver i samarbete med Glimåkra folkhögskola sker huvudsakligen på den ort där du är placerad. I många yrken finns ett lärlingssystem som fungerar som utbildning. Året som ungdomsledare är på liknande vis ett år som ledarlärling. Det innebär dels att du utbildar dig för att i framtiden stå i ledarroll och dels att den största delen av utbildningen inte sker i skolbänken utan i mötet med ungdomar, där ledarskapet får tränas. På detta sätt blir du en del av ELUs ungdomsarbete med läger, ungdomsgrupper, skolarbete, caféer m.m. Dessutom kan du få arbetsuppgifter i lokala föreningar och församlingar som inte är direkt kopplat till ungdomar, men som rustar dig för olika typer av ledarskap. Du kommer jobba i team med handledare och ha möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter så att du får utmanas i tron och upptäcka och växa i dina gåvor, och samtidigt vara i tjänst för andra.

Du kan också söka med inriktning: Utland. I ELUs ledarutbildning finns från och med HT21 också möjligheten att gå Inriktning Utland. Inriktning utland riktar till sig till unga människor som är nyfikna på andra kulturer och som vill resa ut i världen för att lära sig mer om mission, mångkultur och olika typer av religionsutövning samt som har en önskan att hjälpa till i missionsarbetet och få lära känna kristna i andra länder. Syftet med Inriktning utland är att kursdeltagarna ska få fördjupad kunskap om missionsarbete i andra länder samt få möjlighet att utveckla ledarrollen i ett internationellt perspektiv. Huvuddelen av utbildningen sker i fält och studierna bedrivs i huvudsak på distans. Vill du resa ut som volontär för Move så ska du alltså söka till ELUs ledarutbildning inriktning utland via formuläret som du hittar längst ner på Moves hemsida.

För mig betydde ledarutbildningen oerhört mycket. Vi fick bra, varierad undervisning av riktigt bra lärare. Ledarutbildningen gav mig mycket styrka och trygghet i att våga leda andra. Att gemenskapen var outstanding gjorde inte det hela sämre.

– Karin Roslund, tidigare ungdomsledare i Kristianstad.

Kursen

imgp3214Kursen består av utbildningsveckor på Missionsgården Strandhem i Örkelljunga. Veckorna är fyllda av föreläsningar, bibelstudier, workshops, arbeten enskilt och i grupp, mm. Mellan utbildningsveckorna arbetar man med olika uppgifter samt med kurslitteraturen.

Men huvuddelen av utbildningen sker alltså utifrån det lokala arbete som du är placerad i. Det kallas verksamhetshetsförlagd utbildning. Här är handledningen en viktig del i utbildningen där du får reflektera och samtala kring uppgifterna du står i. ”Learning by doing and reflecting” är grundidén med ledarutbildningen.

Praktikorter

ELU finns på en rad olika orter, främst i Skåne. Ungdomsledarteamen utgår från de orter där vi kan erbjuda handledare. I år är det Lund, Hässleholm, Kristianstad, Ängelholm och Stockholm.  Här kan du läsa mer om vad ungdomsledarna brukar göra på de olika orterna. Som ungdomsledare har du också stora möjligheter att lägga tid på det som du brinner för. Det kan antingen vara lokala satsningar, eller innebära regionala projekt som t.ex. olika typer av läger, idrottsevenemang, musikprojekt, grupper eller temadagar.

Praktisk info

Utbildningen är studiemedelsberättigad (alla har rätt till två års studier på folkhögskolenivå, efter man fyllt 20 år) med studiebidrag och möjlighet till studielån. ELU står för dina boendekostnader och betalar en mindre kostnadsersättning på 1200 kr/mån. Dessutom erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 1500 kr.
Utbildningen följer läsåret, från mitten av augusti till början av juni, och därför ingår även lov. Kontakta oss för exakta datum.

Här är en film som svarar på den del frågor om ledarutbildningen:

Ansökan

Du ansöker till att bli ungdomsledare via detta ansökningsformulär. Har du frågor kring ansökan, hör av dig till kursansvarig Oskar Wikdahl på mail: oskar.wikdahl@elungdom.se eller via telefon: 0738522751.

Du ansöker till inriktning: Utland via lets-move.nu/volontar. Där kan du också hitta fler svar på dina frågor. Hör gärna av dig till Rakel Smetana på mail: rakel.smetana@elmbv.se eller via telefon: 0705321446 om du har frågor.

Sista ansökningsdag: 17 april 2023. Vi behandlar ansökningar löpande, så sök redan idag!