ELU & DU = ungdomsledare?

Ledarträning i mötet med ungdomar

Som ungdomsledare går du en folkhögskoleutbildning i ledarskap och är samtidigt en del av ELUs arbetslag. Här finns möjligheten att prova på ledarrollen, lära sig mer om ledarskapet och få personlig handledning för att växa som människa och som ledare. Utbildningen som ELU driver i samarbete med Glimåkra folkhögskola sker huvudsakligen på den ort där du är placerad. I många yrken finns ett lärlingssystem som fungerar som utbildning. Året som ungdomsledare är på liknande vis ett år som ledarlärling. Det innebär dels att du utbildar dig för att i framtiden stå i ledarroll och dels att den största delen av utbildningen inte sker i skolbänken utan i mötet med ungdomar, där ledarskapet får tränas. På detta sätt blir du en del av ELUs ungdomsarbete med läger, ungdomsgrupper, skolarbete, caféer m.m. Dessutom kan du få arbetsuppgifter i lokala föreningar och församlingar som inte är direkt kopplat till ungdomar, men som rustar dig för olika typer av ledarskap. Du kommer jobba i team med handledare och ha möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter så att du får utmanas i tron och upptäcka och växa i dina gåvor, och samtidigt vara i tjänst för andra.

För mig betydde ledarutbildningen oerhört mycket. Vi fick bra, varierad undervisning av riktigt bra lärare. Ledarutbildningen gav mig mycket styrka och trygghet i att våga leda andra. Att gemenskapen var outstanding gjorde inte det hela sämre.

– Karin Roslund, tidigare ungdomsledare i Kristianstad.

Kursen

imgp3214Kursen består av utbildningsveckor i Glimåkra eller på andra kursgårdar. Veckorna är fyllda av föreläsningar, bibelstudier, workshops, arbeten enskilt och i grupp, mm. Mellan utbildningsveckorna arbetar man med olika uppgifter samt med kurslitteraturen.

Men huvuddelen av utbildningen sker alltså utifrån det lokala arbete som du är placerad i. Det kallas verksamhetshetsförlagd utbildning. Här är handledningen en viktig del i utbildningen där du får reflektera och samtala kring uppgifterna du står i. ”Learning by doing and reflecting” är grundidén med ledarutbildningen.

Praktisk info

Utbildningen är studiemedelsberättigad (alla har rätt till två års studier på folkhögskolenivå, efter man fyllt 20 år) med studiebidrag och möjlighet till studielån. ELU står för dina boendekostnader och betalar en mindre kostnadsersättning på 1200 kr/mån. Dessutom erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 1500 kr.
Utbildningen följer läsåret, från mitten av augusti till början av juni, och därför ingår även lov. Kontakta oss för exakta datum.

Ansökan

Fyll i din ansökningsblankett för ungdomsledare här. Spara sedan den och maila din ansökan, eller ställ din frågor, till verksamhetsledare Jakob Andersson på jakob.andersson@elungdom.se. Eller hör av dig på 073-7275681.

Sista ansökningsdag: 30 april