Höstläger 2021 – MENING, ett läger om Gud

Inspelad undervisning från ELUs höstläger 2021 för 15-16åringar.