Inspelat Puls 2015

PULS2015hemsida
Onsdag

Kvällsmöte:
Lever du i ljuset? 1 Joh 1 – Reine Jansson
Torsdag
Förmiddagsundervisning:
16+ I mörker och ljus! – Anders Ek – Del 1 | Tyvärr saknas del 2.
19+ Lärjunge bland mörker och ljus  – Johan Danz – Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
Från död till liv, Joh 11 – Johan Danz
Fredag
Förmiddagsundervisning:
16+ Från mörker till ljus. Och kvar i ljuset. – Jasmine Ytterstedt Del 1 Del 2
19+ Att leva i mörkret eller ljuset – Reine Jansson – Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
Vägen mot ljuset, Luk 16:19-31 – Karl-Henrik Wallerstein
Lördag
Förmiddagsundervisning:
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”, Ps 119:105 – Fredrik Smetana Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
Att ha livets ljus, Matt 20:1-16 – Fredrik Smetana
Söndag
Nådens gåvor – Peter Kogler

Seminarier

Money, money, money – Petter Kollberg – Del 1 | Del 2
Tro och vetenskap – Per Runeson
Tjej och kvinna – och Guds redskap – Kiki Pettersson