Inspelad undervisning – ämne

Att lyssna på undervisning och predikan utifrån Guds ord i Bibeln tror vi är en nyckel för att växa i tro, förståelse och lärjungaskap. Det är så vi lära känna vem Gud är. På våra läger och evenemang står därför undervisningen i fokus. Här hittar du inspelad undervisning från våra evenemang. Ladda ner eller lyssna direkt i webläsaren!

Du kan välja att ordna ljudfilerna utifrån datum och evenemang, utifrån ämne och typ av undervisning eller utifrån talarens namn.

Inspelad undervisning
– ordnad utifrån typ och ämne

Predikningar

2018
”Utan mig kan ni ingenting göra” – Christian Sturesson 
Avslutningsgudstjänst – ”Tro och liv” – Magnus Hagström
”Att bli använd av Gud” – Peter Kogler
Midnattsmässa Nyår 17/18 – Owe Johansson

2017
Ett annat liv, 1 Joh 3:13-24, Anders Ek
Att leva för något annat än sig själv – Johannes Heule
”Lyft din blick” – Stig Hasselgård
”Men blicken mot målet” – Carl Skarin
Goda förvaltare – Fredrik Carlsson

2016 
Den obarmhärtige tjänaren, Matt 18:21-35 – Martin Andersson
David och Goliat – Folke Johanneryd
Kallad till nytt liv, Rom 6:4–11 – Johannes Leckström
Smaka och se, Psalm 34 – Daniel Borg

Kom till mig! – Magnus Persson
Jes. 55 – Håkan Giselsson

2015
Sackeus möter evangeliet, Luk 19:1-10 – Anders Ek
Lever du i ljuset? 1 Joh 1 – Reine Jansson
Från död till liv, Joh 11 – Johan Danz
Vägen mot ljuset, Luk 16:19-31 – Karl-Henrik Wallerstein
Att ha livets ljus, Matt 20:1-16 – Fredrik Smetana
Nådens gåvor – Peter Kogler
Korset som bär – Daniel Borg
Att vara en ny skapelse i Kristus – Martin Andersson

2014
En treenig Gud – Peter Kogler
Guds älskade barn, Mark 1:9-11 – Daniel Ringdahl
Öga mot öga, Rom 8:9-25 – Simon Ek
Att leva i den Helige Andes kraft, Apg 1:8 – Erik Johansson
Avslutningspredikan Matt 7:13-14, Magnus Hagström

2013
Hosea – Anders Ek
Haggai och templet – Jesper Runeson
Apg 4:1-22 Varför vågar lärjungarna? – Linus Månsson – Del 1 | Del 2
Predikan, Alve Svensson
Ordet räddar! – Peter Landgren
Ordet till världen, Rom 10:9-17 – Fredrik Hector
Att tro på ordet, Joh 20:29 – Daniel Engelbrekt
Avslutningspredikan PULS 2013, Martin Andersson
Ordet som ger liv, Ps 1 – Martin Andersson

2012
”Jesus – för mig”, Jakob Andersson
”Jesus är för mig genom allt – Josefs väg till botten och tillbaka”, Martin Helgesson
”Att leva för Jesus”, Martin Jonsson
Avslutningspredikan Puls 2012, Martin Svensson
Från död till liv, Daniel Ringdahl
Jes 35 – Redan nu men ännu inte, Jakob Andersson

2011
”Guds väg – min väg”, Daniel Larsson
”Bibeln – Guds väg till oss, 2 Petr 1:16-21”, Andreas Giselsson
”Jesus har gjort allt! 1 Petr 1:18-25”, Andreas Hector
”Guds trofasthet i Ps 107”, Jakob Andersson
”Fokus:himlen”, Jakob Andersson
”Evangelium – det gäller dig”, Anders Sjöberg
”Himlen till jorden”, Jonny Bjuremo
”Ambassadörer för himmelriket”, Olof Edsinger
Fil 3:17-21 – Simon Ek

2010
”Bara Jesus”, Jakob Andersson
”Bara Jesus – kan få mig att vilja och våga”, Hans Weichbrodt
”Bara Jesus – är det som världen behöver”, Daniel Svensson

Vittnesbörd

”Jesus för alla!”, Elise Lindqvist

Föredrag / Bibelundervisning
2018

Öppningsmöte: Jona bok och ”Passion for people” – Daniel Lyckander
Gå ut, Jona 1:1-2 – Reine Jansson
En misslyckad missionär, Jona 1 – Martin Andersson – Del 1 | Del 2
En trofast Gud, Jona 2 – Johannes Leckström
Ett förvandlat folk, Jona 3 – Karin Lyckander – Del 1 | Del 2

2017

Att vara annorlunda och göra skillnad. – Martin Helgesson – Del 1 Del 2 Del 3
Se människan – Jakob Andersson
16+ Se dig själv! – Johannes Jansson – Del 1 | Del 2
16+ Se på Jesus! – Malin Henningsson – Del 1 | Del 2
16+ Se medmänniskan! – Carl Skarin – Del 1 | Del 2
19+ Identiteten som människa – Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2
19+ Identiteten i Kristus –  Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2
19+ Se medmänniskan – Att brinna utan att bli bränd – Benedikte Nilsson – Del 1 | Del 2
”Jesus ser dig” – Oskar Wikdahl

Hans Weichbrodt – Bibelstudium över Ps 42, 51 och 104 – Del 1Del 2Del 3Del 4
Reformationen – Vad var det som hände? – Daniel Engelbrekt
”Att upptäcka idag vad de upptäckte då” – Sara Lindholm
Kvällsmöte, Vintermötet 2017 – Johan Danz

Kristen behöver näring – Jakob Andersson 
Kristen och relationer – Jakob Andersson – del 1del 2

2016

När jag är svag då är jag stark – Mattias Engström – Del 1 | Del 2
Svag men ändå stark – Jakob Andersson
16+ Att ära Gud med mitt liv – Anna Bengtsson – Del 1 | Del 2 | Del 3
16+ Att leva i världen men inte av världen, Daniel 1 – Rakel Smetana Del 1 Del 2
19+ Det goda livet – om dygd – Markus Hector – Del 1 | Del 2
19+ Det goda livet – med evangeliet som drivkraft – Markus Hector – Del 1 | Del 2
Luthersk kallelselära – Dan Sarkar Del 1 | Del 2
Som får utan herde … skörden är stor men arbetarna är få, Matt. 9:35–38 – Anna Swahn

2015

Gud ger vad han vill ha, del 1: En Gud som uppenbarat sig – Jakob Andersson
Gud ger vad han vill ha, del 2: Lag och Evangelium – Jakob Andersson
Gud ger vad han vill ha, del 3: Lag och Evangelium – Jakob Andersson
Del 1 – Naaman och evangeliet, 2 Kung 5 – Martin Svensson
Del 2 – Vingårdsarbetarna och evangeliet – Guds rikes orättvisa, Matt 20:1-16 – Martin Svensson
16+ I mörker och ljus! – Anders Ek – Del 1 | Tyvärr saknas del 2.
16+ Från mörker till ljus. Och kvar i ljuset. – Jasmine Ytterstedt Del 1 Del 2
19+ Lärjunge bland mörker och ljus  – Johan Danz – Del 1 | Del 2
19+ Att leva i mörkret eller ljuset – Reine Jansson – Del 1 | Del 2
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”, Ps 119:105 – Fredrik Smetana Del 1 | Del 2
Varför måste Jesus dö? – Mats Selander
Lärjungaskap = korsets väg – Mats Selander
Jobs bok – Mats Selander
Uppståndelsen – historiska argument – Mats Selander
En samtidsanalys och lite bakgrundshistoria – Mats Selander
Guds rike i GT och NT – Martin Andersson
Dopet – Guds gåva till oss som barn – Peter Kogler – 
Del 1 Del 2
Dopets gudstjänst: vad händer egentligen i dopet? – Ola Johansson

2014
16+ Fadern som älskar – Hjalmar Unosson
– Del 1 | Del 2
16+ Sonen som räddar, Joh 17:20-26 – John-Philip Andersson – Del 1 | Del 2
Anden som hjälper – Dan Sarkar – Del 1 | Del 2
19+ Bibelstudie: Galaterbrevet – Björn Svensäter Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4
Jesusglädje som drivkraft (del1): Lärjungarnas Jesusglädje – och vår? – Jakob Andersson
Jesusglädjen som drivkraft (del2): Jesusglädjen kommer från evangeliet – Jakob Andersson
Jesusglädje i bibeln – Martin Andersson

2013
Hur ska vi läsa GT? – Jakob Andersson
GT handlar om Jesus – Jakob Andersson
Skapelse-Syndafall-Löfte – Erik J Andersson (tyvärr hade vi problem inspelningen under andra delen av undervisningen)
Uttåget-Lagen-Ökenvandring-Tabernakel – Martin Andersson – Del 1 | Del 2 | Del 4
(tyvärr hade vi problem inspelningen under tredje delen av undervisningen)
Kungatid-Profeter-Fångenskap-Väntan – Thomas Nilsson – Del 1 | Del 2
Att våga lyda, lida och leda – Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6
Daniel – lydde, led och ledde, Martin Andersson – Del 1 | Del 2
Ord av lag och evangelium – Fredrik Hector – Del 1 | Del 2
16+ Att ta emot Ordet, Mark 4 – Anna Swahn – Del 1 | Del 2
16+ Ordet om oss och om Gud, Luk 15 – Håkan Giselsson – Del 1 | Del 2
19+ Bibelstudie: Kolosserbrevet – Hasse Andersson – Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4

2012
”Vad har Jesus gjort för mig?”, Martin Jonsson
”Jesus – nå’t för mig?”, David Bennsten – Del 1 | Del 2
”Jesus hjärta slår för mig”, Markus Hector – Del 1 | Del2
Korset: den bästa dagen i mitt liv, Daniel Ringdahl – del 1 | del 2
Kristi nedstigande i dödsriket, Per-Jonas Svensson – del 1 | del 2
Jes 53 – Peter Landgren
Kopparormen – Peter Landgren

2011
”Ps 62 – Min klippa, min frälsning och min borg”, Martin Svensson
”Den smala vägen och den enda vägen”, Jakob Andersson – del 1 | del 2 | del 3
”Jona visar Guds väg”, Daniel Engelbrekt – del 1 | del 2
”Guds trofasthet i GT”, Anders Lundberg – Del 1 | Del 2
16+ ”Medborgare i himlen”, Mattias Engström – Del 1 | Del 2
19+ ”Ordet från himlen. Är Bibeln Guds ord eller innehåller den Guds ord?”, Anders Sjöberg – Del 1 | Del 2 | Del 3
19+ ”Ordet från himlen: Kolosserbrevet”, Anders Sjöberg – Del 1 | Del 2
”Korsets väg och korsets kraft”, Olof Edsinger
Nattvarden i ljuset av det judiska påskfirandet – Johannes Imberg
Del 1 Varför allt detta offrande? – Johannes Imberg
Del 2 – Syndens gift – Johannes Imberg
Del 3 – Det var för mig – Johannes Imberg
Ökenvandringen och det kristna livet 1 – Jakob Andersson
Ökenvandringen och det kristna livet 2 – Jakob Andersson
2010
19+ ”Bara Jesus – är grunden för min tro”, Hans Weichbrodt del 1 | del 2
16+ ”Bara Jesus – är värd att leva och dö för”, Johannes Imberg del 1 | del 2
19+ ”Bara Jesus – är värd att leva och dö för”, Johan Danz del 1 | del 2
”Bara Jesus – är tillvarons centrum”, Daniel Engelbrekt del 1 | del 2

Seminarier / Temaundervisning

2018

Fokus: Dubbelliv – Oskar Wikdahl

2017

Helgelse – Daniel Hermansson – Del 1 | Del 2
Att jaga drömlivet eller ge upp det för Jesus – Miriam Svensson – Del 1 | Del 2 (Tyvärr, lite dåligt ljud inledningsvis)
Hur kan jag tro på Bibeln? – Johannes Jansson
Människohandel idag och det kristna kallet att stå upp mot sociala orättvisor – Paulina Bolton
”Kan det vara på riktigt, trots all ondska i världen?” – Johannes Jansson

2016
Att upptäcka den Helige Ande – Ett seminarium om Andens roll i vardagen, nådegåvor och att vittna om Jesus som livsstil. – Peter Nygren Del 1 | Del 2
New Age: Kul komplement eller destruktiv konkurrent? – Carina Hult
Församlingsplantering – Magnus Hagström Del 1 | Del 2 | Del 3

2015
Att bli kristen och förbli det – Carl-Vilhelm Boström – Del 1 | Del 2
Kristen och Paradise Hotell – Linus Månsson – Del 1 Del 2
Money, money, money – Petter Kollberg – Del 1 | Del 2
Tro och vetenskap – Per Runeson
Tjej och kvinna – och Guds redskap – Kiki Pettersson
2014

”Ut ur saltkaret! Om evangelisation” – Anna Swahn
”Kristen tro och homosexualitet” – Erik Johansson – Del 1 | Del 2
2013
Alkohol – Magnus Birgersson
Konsumtion – Andreas Giselsson
Dopet – Thomas Nilsson
Alla dessa svåra val – Anders Lundberg
Kristen framför TV:n – Stefan Lindholm
Gud i Gamla Testamentet – Peter Landgren – Del 1 | Del 2
2012
”ELM – något för framtiden?”, Erik J Andersson – Del 1 | Del 2
”Ett fantastiskt liv, eller?” – Anna Swahn – Del 1
”Ett fantastiskt liv, eller?” – Anna Swahn – Del 2
”Från Harry Potter till Kristus?” – Daniel Ringdahl
”Gränslös ekumenik!?” – Anders Månsson – Del 1
”Gränslös ekumenik!?” – Anders Månsson – Del 2
”Diakoni: Vi?” – Björn Svensäter
”Att bli kristen och förbli det” – Nicklas Wing
”Vetenskap & kristen tro” – Thomas Nilsson
”Varför kan vi lita på Bibeln?”, Mats Selander – Del 1 | Del 2
”Bibelns röda tråd”, Mats Selander
”Den historiske Jesus”, Mats Selander
2011
”Himlen och helvetet”, Thomas Nilsson
”Templet”, Anders Sjöberg – Del 1 | Del 2
”Igenom och ut ur en livsfarlig sjukdom”, Sara Johansson
”Ett givande liv”, Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2 | Del 3
”Tjejer – gör skillnad!”, Elin Lindström – Del 1 | Del 2
”Evangelisk-Luthersk – vadå?”, Carl-Magnus Adrian – Del 1 | Del 2
”Att ledas av Gud”, Viveca Barbosa Ekhem – Del 1 | Del 2
”Dopsyn, nattvardssyn, ämbetssyn”, Markus Hector
”Hur kommunicerar vi?”, Mattias Engström
”Kristen på heltid”, Anna Swahn – Del 1 | Del 2
”Krigen i Gamla Testamentet – ett försök att förstå”, Olof Edsinger – Del 1 | Del 2 – (Tyvärr fick vi problem med del 2 av Olofs seminarium så sista biten saknas.) 
2010
”Bara Jesus – och Anden”, Johan Danz
”Flygande karriär under Guds vingar”, Sven E Hammarberg
”Den kristne i samhället och kulturen”, Daniel Ringdahl
”Mission – yrke, hobby eller livsstil?”, Erik J Andersson
”Seven Spheres of Society”, Tove Kirkebye Poulsen del 1 | del 2
”Med evig kärlek”, Mirjam Johansson del 1 | del 2