Inspelat 19+ temadag april 2017

Temadag i Malmö den 29 april 2017. Hans Weichbrodt ledde ett bibelstudium utifrån Ps 42, 104 och 51 med temat Helig Ande ger tro, liv och förvandlar.

Hans Weichbrodt – Bibelstudium över Ps 42, 104 och 51 – Del 1Del 2Del 3Del 4