Inspelat – Höstläger 2016

hostlager

Fredag
Svag men ändå stark – Jakob Andersson

Lördag

När jag är svag då är jag stark – Mattias Engström – Del 1 | Del 2

David och Goliat – Folke Johanneryd

Söndag
Den obarmhärtige tjänaren, Matt 18:21-35 – Martin Andersson