Inspelat Puls 2012

Onsdag
puls2012”Jesus – för mig”, Jakob Andersson
Torsdag
16+ ”Jesus – nå’t för mig?”, David Bennsten – Del 1 | Del 2
”Jesus är för mig genom allt – Josefs väg till botten och tillbaka”, Martin Helgesson
Fredag
16+ ”Vad har Jesus gjort för mig?”, Martin Jonsson
”ELM – något för framtiden?”, Erik J Andersson – Del 1 | Del 2
”Att leva för Jesus”, Martin Jonsson
Lördag
”Jesus hjärta slår för mig”, Markus Hector – Del 1 | Del2
”Jesus för alla!”, Elise Lindqvist
Söndag
Avslutningspredikan, Martin Svensson

Seminarier

”Ett fantastiskt liv, eller?” – Anna Swahn – Del 1
”Ett fantastiskt liv, eller?” – Anna Swahn – Del 2
”Från Harry Potter till Kristus?” – Daniel Ringdahl
”Gränslös ekumenik!?” – Anders Månsson – Del 1
”Gränslös ekumenik!?” – Anders Månsson – Del 2
”Diakoni: Vi?” – Björn Svensäter
”Att bli kristen och förbli det” – Nicklas Wing
”Vetenskap & kristen tro” – Thomas Nilsson