Inspelat Puls 2014

ELU-arkivet · ”Fader, Son och helig Ande” – PULS 2014

logotyp_puls14

Onsdag
Kvällsmöte:
En treenig Gud – Peter Kogler
Torsdag
Förmiddagsundervisning:
16+ Fadern som älskar – Hjalmar Unosson
– Del 1 | Del 2
19+ Bibelstudie: Galaterbrevet – Björn Svensäter Del 1 | Del 2
Eftermiddagsseminarie:
”Ut ur saltkaret! Om evangelisation” – Anna Swahn
Kvällsmöte:
Guds älskade barn, Mark 1:9-11 – Daniel Ringdahl
Fredag
Förmiddagsundervisning:
16+ Sonen som räddar, Joh 17:20-26 – John-Philip Andersson – Del 1 | Del 2
19+ Bibelstudie: Galaterbrevet – Björn Svensäter Del 3 | Del 4
Kvällsmöte:
Öga mot öga, Rom 8:9-25 – Simon Ek
Lördag
Förmiddagsundervisning:
Anden som hjälper – Dan Sarkar – Del 1 | Del 2
Eftermiddagsseminarie:
”Kristen tro och homosexualitet” – Erik Johansson – Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
Att leva i den Helige Andes kraft, Apg 1:8 – Erik Johansson
Söndag
Avslutningspredikan Matt 7:13-14, Magnus Hagström