Inspelat – PULS 2016

logo-300x142Torsdag
Förmiddagsundervisning:
16+ Att ära Gud med mitt liv – Anna Bengtsson – Del 1 | Del 2 | Del 3
19+ Det goda livet – om dygd – Markus Hector – Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
Kallad till nytt liv, Rom 6:4–11 – Johannes Leckström

Fredag
Förmiddagsundervisning:
16+ Att leva i världen men inte av världen, Daniel 1 – Rakel Smetana Del 1 | Del 2
19+ Det goda livet – med evangeliet som drivkraft – Markus Hector – Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
Smaka och se, Psalm 34 – Daniel Borg

Lördag
Förmiddagsundervisning:
Luthersk kallelselära – Dan Sarkar Del 1 | Del 2

(Tyvärr hade vi tekniska problem vid onsdagens kvällsmöte, lördagens kvällsmöte och söndagens gudstjänst.)

Seminarier
Att upptäcka den Helige Ande – Ett seminarium om Andens roll i vardagen, nådegåvor och att vittna om Jesus som livsstil. – Peter Nygren Del 1 | Del 2
New Age: Kul komplement eller destruktiv konkurrent? – Carina Hult
Församlingsplantering – Magnus Hagström Del 1 | Del 2 | Del 3