Inspelat – Puls 2017

Onsdag
Kvällsmöte:
Se människan – Jakob Andersson

Torsdag
Förmiddagsundervisning:
16+ Se dig själv! – Johannes Jansson – Del 1 | Del 2
19+ Identiteten som människa – Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
”Jesus ser dig” – Oskar Wikdahl

Fredag
Förmiddagsundervisning:
16+ Se på Jesus! – Malin Henningsson – Del 1 | Del 2
19+ Identiteten i Kristus –  Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
”Lyft din blick” – Stig Hasselgård

Lördag
Förmiddagsundervisning:
16+ Se medmänniskan! – Carl Skarin – Del 1 | Del 2
19+ Se medmänniskan – Att brinna utan att bli bränd – Benedikte Nilsson – Del 1 | Del 2
Kvällsmöte:
”Men blicken mot målet” – Carl Skarin

Söndag
Goda förvaltare – Fredrik Carlsson

Seminarier
Här kan du läsa mer om seminariernas innehåll! (alla seminarier spelade inte in)
Helgelse – Daniel Hermansson – Del 1 | Del 2
Att jaga drömlivet eller ge upp det för Jesus – Miriam Svensson – Del 1 | Del 2 (Tyvärr, lite dåligt ljud inledningsvis)
Hur kan jag tro på Bibeln? – Johannes Jansson
Människohandel idag och det kristna kallet att stå upp mot sociala orättvisor – Paulina Bolton