Inspelat – Puls 2018

Onsdag
Inledningsmöte:
Frukt som består – Oskar Wikdahl

Kvällsmöte:
”Ni är nu redan rena” – Daniel Hermansson

Torsdag och Fredag
Förmiddagsundervisning 16+
Elias Petrén – ”Förbli i mig” – Del 1 | Del 2
Alfred Nyholm – ”Gå ut och bär frukt” – Del 1 | Del 2

Förmiddagsundervisning 19+
Anna Swahn – ”Kaninshålskristendom” – Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4

Kvällsmöte torsdag:
”Förbli i mig” – Sven Hammarberg

Kvällsmöte fredag:
”Bär rik frukt” – Caroline Jansson

Lördag
Förmiddagsundervisning:
”Det som består” – Daniel Ringdahl – Del 1 | Del 2

Kvällsmöte lördag:
”Utan mig kan ni ingenting göra” – Christian Sturesson

Söndag
Avslutningsgudstjänst – ”Tro och liv” – Magnus Hagström

Seminarier:
Gudsbilden i Gamla Testamentet – Fredrik Carlsson
Varför tror vi som vi gör om dopet? – Anders Ek
Varför tror vi som vi gör om nattvarden? – Anders Ek
Vad bygger upp? Dygd, rutiner och karaktär – Gunilla Bäcks
Porr – Joachim Arting