Inspelat – Temadag: ”Sexualitet i en tid som denna” – Olof Edsinger

Lyssna på undervisning från temadagen med Olof Edsinger. Anordnades av ELM Syd i samarbete med Sensus och ELU.

Olof Edsinger – ”Sexualitet i normkritikens tidevarv”
Olof Edsinger – ”Äktenskapet – varför så viktigt?”
Olof Edsinger – ”Bibeln och HBTQ-frågorna”