Inspelat – Vintermötet 2018

Det profetiska och du

Det profetiska: Att tala Guds sanning – Oskar Wikdahl
Det profetiska: Att höra Guds röst – Peter Nygren
”Att bli använd av Gud” – Peter Kogler