Inspelad undervisning – talare

Att lyssna på undervisning och predikan utifrån Guds ord i Bibeln tror vi är en nyckel för att växa i tro, förståelse och lärjungaskap. Det är så vi lära känna vem Gud är. På våra läger och evenemang står därför undervisningen i fokus. Här hittar du inspelad undervisning från våra evenemang. Ladda ner eller lyssna direkt i webläsaren!

Du kan välja att ordna ljudfilerna utifrån datum och evenemang, utifrån ämne och typ av undervisning eller utifrån talarens namn.

Inspelad undervisning
– ordnad utifrån talare

A

”Evangelisk-Luthersk – vadå?”, Carl-Magnus Adrian – Del 1 | Del 2

Skapelse-Syndafall-Löfte – Erik J Andersson (tyvärr hade vi problem inspelningen under andra delen av undervisningen)
”ELM – något för framtiden?”, Erik J Andersson – Del 1 | Del 2
”Mission – yrke, hobby eller livsstil?”, Erik J Andersson

19+ Bibelstudie: Kolosserbrevet – Hasse Andersson – Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4

Se människan – Jakob Andersson
Kristen behöver näring – Jakob Andersson
Kristen och relationer – Jakob Andersson – del 1del 2
Svag men ändå stark – Jakob Andersson

Gud ger vad han vill ha, del 1: En Gud som uppenbarat sig – Jakob Andersson
Gud ger vad han vill ha, del 2: Lag och Evangelium – Jakob Andersson
Gud ger vad han vill ha, del 3: Lag och Evangelium – Jakob Andersson
Jesusglädje som drivkraft (del1): Lärjungarnas Jesusglädje – och vår? – Jakob Andersson
Jesusglädjen som drivkraft (del2): Jesusglädjen kommer från evangeliet – Jakob Andersson
Hur ska vi läsa GT? (del 1) – Jakob Andersson
GT handlar om Jesus (del 2) – Jakob Andersson
Jesus – för mig” . Jakob Andersson
Jes 35 – Redan nu men ännu inte, Jakob Andersson
”Den smala vägen och den enda vägen”, Jakob Andersson – del 1 | del 2 | del 3
”Guds trofasthet i Ps 107”, Jakob Andersson
”Fokus:himlen”, Jakob Andersson
Ökenvandringen och det kristna livet 1 – Jakob Andersson
Ökenvandringen och det kristna livet 2 – Jakob Andersson
”Bara Jesus”, Jakob Andersson

Sonen som räddar, Joh 17:20-26 – John-Philip Andersson – Del 1 | Del 2

Den obarmhärtige tjänaren, Matt 18:21-35 – Martin Andersson
Del 1 – Naaman och evangeliet, 2 Kung 5 – Martin Andersson
Del 2 – Vingårdsarbetarna och evangeliet – Guds rikes orättvisa, Matt 20:1-16 – Martin Andersson
Att vara en ny skapelse i Kristus – Martin Andersson
Guds rike i GT och NT – Martin Andersson
Jesusglädje i bibeln – Martin Andersson
Uttåget-Lagen-Ökenvandring-Tabernakel – Martin Andersson – Del 1 | Del 2 | Del 4 (tyvärr hade vi problem inspelningen under tredje delen av undervisningen)
Daniel – lydde, led och ledde, Martin Andersson – Del 1 | Del 2
Ordet som ger liv, Ps 1 – Martin Andersson
Avslutningspredikan PULS 2013, Martin Andersson

B

Att ära Gud med mitt liv – Anna Bengtsson – Del 1 | Del 2 | Del 3

”Jesus – nå’t för mig?”, David Bennsten – Del 1 | Del 2

Alkohol – Magnus Birgersson

”Himlen till jorden”, Jonny Bjuremo

Människohandel idag och det kristna kallet att stå upp mot sociala orättvisor – Paulina Bolton 

Smaka och se, Psalm 34 – Daniel Borg
Korset som bär – Daniel Borg

Att bli kristen och förbli det – Carl-Vilhelm Boström – Del 1 | Del 2

C

Goda förvaltare – Fredrik Carlsson

D

Kvällsmöte Vintermötet 2017 – Johan Danz
19+ 2010 ”Bara Jesus – är värd att leva och dö för”, Johan Danz del 1 | del 2
”Bara Jesus – och Anden”, Johan Danz
19+ Puls 2015, Lärjunge bland mörker och ljus  – Johan Danz – Del 1 | Del 2
Från död till liv, Joh 11 – Johan Danz

E

”Korsets väg och korsets kraft”, Olof Edsinger
”Ambassadörer för himmelriket”, Olof Edsinger
”Krigen i Gamla Testamentet – ett försök att förstå”, Olof Edsinger – Del 1 | Del 2 – (Tyvärr fick vi problem med del 2 av Olofs seminarium så sista biten saknas.)

Ett annat liv, 1 Joh 3:13-24, Anders Ek
Sackeus möter evangeliet, Luk 19:1-10 – Anders Ek
16+ I mörker och ljus! – Anders Ek – 
Del 1 | Tyvärr saknas del 2.
Hosea – Anders Ek

16+ I mörker och ljus! – Anders Ek – Del 1 | Tyvärr saknas del 2.

Öga mot öga, Rom 8:9-25 – Simon Ek
Fil 3:17-21 – Simon Ek

”Att ledas av Gud”, Viveca Barbosa Ekhem – Del 1 | Del 2

Reformationen – Vad var det som hände? – Daniel Engelbrekt
Att tro på ordet, Joh 20:29 – Daniel Engelbrekt
”Jona visar Guds väg”, Daniel Engelbrekt – del 1 | del 2
”Bara Jesus – är tillvarons centrum”, Daniel Engelbrekt del 1 | del 2

När jag är svag då är jag stark – Mattias Engström – Del 1 | Del 2
16+ ”Medborgare i himlen”, Mattias Engström – Del 1 | Del 2
”Hur kommunicerar vi?”, Mattias Engström

G

Konsumtion – Andreas Giselsson
”Bibeln – Guds väg till oss, 2 Petr 1:16-21”, Andreas Giselsson

16+ Ordet om oss och om Gud, Luk 15 – Håkan Giselsson – Del 1 | Del 2

H

Avslutningsgudstjänst Puls18 – ”Tro och liv” – Magnus Hagström
Församlingsplantering – Magnus Hagström Del 1 | Del 2 | Del 3
Avslutningspredikan PULS14, Matt 7:13-14, Magnus Hagström

”Flygande karriär under Guds vingar”, Sven E Hammarberg

”Lyft din blick” – Stig Hasselgård

”Jesus har gjort allt! 1 Petr 1:18-25”, Andreas Hector

Ordet till världen, Rom 10:9-17 – Fredrik Hector
Ord av lag och evangelium – Fredrik Hector – Del 1 | Del 2

Det goda livet – om dygd – Markus Hector – Del 1 | Del 2
Det goda livet – med evangeliet som drivkraft – Markus Hector – 
Del 1 | Del 2
”Jesus hjärta slår för mig”, Markus Hector – Del 1 | Del2
”Dopsyn, nattvardssyn, ämbetssyn”, Markus Hector

Att vara annorlunda och göra skillnad. – Martin Helgesson – Del 1 Del 2 Del 3
”Jesus är för mig genom allt – Josefs väg till botten och tillbaka”, Martin Helgesson

16+ Se på Jesus! – Malin Henningsson – Del 1 | Del 2

Helgelse – Daniel Hermansson – Del 1 | Del 2

Att leva för något annat än sig själv – Johannes Heule

New Age: Kul komplement eller destruktiv konkurrent? – Carina Hult

I

Nattvarden i ljuset av det judiska påskfirandet  – Johannes Imberg
Del 1 Varför allt detta offrande? – Johannes Imberg
Del 2 – Syndens gift – Johannes Imberg
Del 3 – Det var för mig – Johannes Imberg
16+ ”Bara Jesus – är värd att leva och dö för”, Johannes Imberg del 1 | del 2

J

Se dig själv! – Johannes Jansson – Del 1 | Del 2
Hur kan jag tro på Bibeln? – Johannes Jansson
”Kan det vara på riktigt, trots all ondska i världen?” – Johannes Jansson

Gå ut, Jona 1:1-2 – Reine Jansson
Lever du i ljuset? 1 Joh 1 – Reine Jansson
19+ Att leva i mörkret eller ljuset – Reine Jansson – Del 1 | Del 2

David och Goliat – Folke Johanneryd

Kristen i församlingen – Malin Johanneryd

”Kristen tro och homosexualitet” – Erik Johansson – Del 1 | Del 2
Att leva i den Helige Andes kraft, Apg 1:8 – Erik Johansson

”Med evig kärlek”, Mirjam Johansson del 1 | del 2

Dopets gudstjänst: vad händer egentligen i dopet? – Ola Johansson

Midnattsmässa Nyår 17/18 – Owe Johansson

”Igenom och ut ur en livsfarlig sjukdom”, Sara Johansson

”Att leva för Jesus”, Martin Jonsson
”Vad har Jesus gjort för mig?”, Martin Jonsson

K

”Att bli använd av Gud” – Peter Kogler
Nådens gåvor – Peter Kogler
Dopet – Guds gåva till oss som barn – Peter Kogler – Del 1 Del 2
En treenig Gud – Peter Kogler

Money, money, money – Petter Kollberg – Del 1 | Del 2

L

Ordet räddar! – Peter Landgren

Gud i Gamla Testamentet – Peter Landgren – Del 1 | Del 2
Jes 53 – Peter Landgren
Kopparormen – Peter Landgren

”Guds väg – min väg”, Daniel Larsson

”Att upptäcka idag vad de upptäckte då”, om reformationen – Sara Lindholm

Kristen framför TV:n – Stefan Lindholm

”Jesus för alla!”, Elise Lindqvist

”Tjejer – gör skillnad!”, Elin Lindström – Del 1 | Del 2

Alla dessa svåra val – Anders Lundberg
”Guds trofasthet i GT”, Anders Lundberg – Del 1 | Del 2

19+ Identiteten som människa – Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2
19+ Identiteten i Kristus –  Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2
Att våga lyda, lida och leda – Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6
”Ett givande liv”, Mikael Lunnergård – Del 1 | Del 2 | Del 3

En trofast Gud, Jona 2 – Johannes Leckström
Kallad till nytt liv, Rom 6:4–11 – Johannes Leckström

Öppningsmöte: Jona bok och ”Passion for people” – Daniel Lyckander

Ett förvandlat folk, Jona 3 – Karin Lyckander – Del 1 | Del 2

M

”Gränslös ekumenik!?” – Anders Månsson – Del 1
”Gränslös ekumenik!?” – Anders Månsson – Del 2

Apg 4:1-22 Varför vågar lärjungarna? – Linus Månsson – Del 1 | Del 2
Kristen och Paradise Hotell – Linus Månsson – Del 1 Del 2

N

Se medmänniskan – Att brinna utan att bli bränd – Benedikte Nilsson – Del 1 | Del 2

Kungatid-Profeter-Fångenskap-Väntan – Thomas Nilsson – Del 1 | Del 2
Dopet – Thomas Nilsson
”Vetenskap & kristen tro” – Thomas Nilsson
”Himlen och helvetet”, Thomas Nilsson

Det profetiska: Att höra Guds röst – Peter Nygren
Att upptäcka den Helige Ande – Ett seminarium om Andens roll i vardagen, nådegåvor och att vittna om Jesus som livsstil. – Peter Nygren Del 1 | Del 2

P

”Seven Spheres of Society”, Tove Kirkebye Poulsen del 1 | del 2

Tjej och kvinna – och Guds redskap – Kiki Pettersson

R

Guds älskade barn, Mark 1:9-11 – Daniel Ringdahl
Korset: den bästa dagen i mitt liv, Daniel Ringdahl – del 1 | del 2
Från död till liv, Daniel Ringdahl
”Från Harry Potter till Kristus?” – Daniel Ringdahl
”Den kristne i samhället och kulturen”, Daniel Ringdahl

Haggai och templet – Jesper Runeson

Tro och vetenskap – Per Runeson

S

Luthersk kallelselära – Dan Sarkar Del 1 | Del 2
Anden som hjälper – Dan Sarkar – Del 1 | Del 2

Varför måste Jesus dö? – Mats Selander
Lärjungaskap = korsets väg – Mats Selander
Jobs bok – Mats Selander
Uppståndelsen – historiska argument – Mats Selander
En samtidsanalys och lite bakgrundshistoria – Mats Selander
”Varför kan vi lita på Bibeln?”, Mats Selander – Del 1 | Del 2
”Bibelns röda tråd”, Mats Selander
”Den historiske Jesus”, Mats Selander

”Evangelium – det gäller dig”, Anders Sjöberg
19+ ”Ordet från himlen. Är Bibeln Guds ord eller innehåller den Guds ord?”, Anders Sjöberg – Del 1 | Del 2 | Del 3
19+ ”Ordet från himlen: Kolosserbrevet”, Anders Sjöberg – Del 1 | Del 2
”Templet”, Anders Sjöberg – Del 1 | Del 2

16+ Se medmänniskan! – Carl Skarin – Del 1 | Del 2
”Men blicken mot målet” – Carl Skarin

”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”, Ps 119:105 – Fredrik Smetana Del 1 | Del 2
Att ha livets ljus, Matt 20:1-16 – Fredrik Smetana

16+ Att leva i världen men inte av världen, Daniel 1 – Rakel Smetana Del 1 Del 2

”Utan mig kan ni ingenting göra” – Christian Sturesson 

Predikan, Alve Svensson

”Bara Jesus – är det som världen behöver”, Daniel Svensson

Avslutningspredikan Puls 2012, Martin Svensson
”Ps 62 – Min klippa, min frälsning och min borg”, Martin Svensson

Miriam Svensson – Att jaga drömlivet eller ge upp det för Jesus – Del 1 | Del 2 (Tyvärr, lite dåligt ljud inledningsvis)

Kristi nedstigande i dödsriket, Per-Jonas Svensson – del 1 | del 2

19+ Bibelstudie: Galaterbrevet – Björn Svensäter Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4
”Diakoni: Vi?” – Björn Svensäter

”Ut ur saltkaret! Om evangelisation” – Anna Swahn
16+ Att ta emot Ordet, Mark 4 – Anna Swahn – Del 1 | Del 2
”Ett fantastiskt liv, eller?” – Anna Swahn – Del 1
”Ett fantastiskt liv, eller?” – Anna Swahn – Del 2

”Kristen på heltid”, Anna Swahn – Del 1 | Del 2

U

Fadern som älskar – Hjalmar Unosson – Del 1 | Del 2

W

Vägen mot ljuset, Luk 16:19-31 – Karl-Henrik Wallerstein

Hans Weichbrodt – Bibelstudium över Ps 42, 51 och 104 – Del 1Del 2Del 3Del 4
19+ ”Bara Jesus – är grunden för min tro”, Hans Weichbrodt del 1 | del 2
”Bara Jesus – kan få mig att vilja och våga”, Hans Weichbrodt

”Att bli kristen och förbli det” – Nicklas Wing 

Y

16+ Från mörker till ljus. Och kvar i ljuset. – Jasmine Ytterstedt Del 1 Del 2