Vintermötet 2016 – ”Kom till mig!”

Inledningsmöte – Magnus Persson

Seminarium: Som får utan herde … skörden är stor men arbetarna är få, Matt. 9:35–38 – Anna Swahn

Kvällsmöte: Jes. 55 – Håkan Giselsson