Medarbetare


Oskar Wikdahl, 100%, Nordöstra Skåne
Vikarierande verksamhetsledare
073-8522751
oskar.wikdahl@elungdom.se


Benedicte Artman, 50%, Ängelholm
Ungdomssekreterare
benedicte.artman@elungdom.se


Amandus Einarsson, 80-100%, Nordöstra Skåne
Medieansvarig ungdomssekreterare
amandus.einarsson@elungdom.se


Anna Swahn, 100% Lund (100% föräldraledig under 2021)
Ungdomssekreterare
anna.swahn@elungdom.se


Jakob Andersson, 100% Örkelljunga
(100% föräldraledig 2021)
Verksamhetsledare
Mobil: 0737 – 27 56 81
jakob.andersson@elungdom.se

Ungdomsledare 20/21 (elever på ELUs ledarutbildning)


Mikal och Julia, Ängelholm

ungdomsledarna@elungdom.se