ELUs styrelse

 

img_4140

Sedan årsmötet 2016 ser ELUs styrelse ut enligt följande:

Filip Ekström (ordförande)
Charlott Nilsson (vice ordförande)
Frida Palm (sekreterare)
Alfred Nilsson (vice sekreterare)
Jimmy Svensson (ekonomiansvarig)
David Huynh (personalansvarig)
Therese Wemmenborn
Daniel Gustafsson
Mattias Arvidsson
Julia Bjuremo
Julia Svensson (suppleant)
August Einarsson (suppleant)
Arvid Persson (ungdomsrepresentant, inte formellt med i styrelsen)

Du kommer i kontakt med varje styrelsemedlem via mejl enligt formeln förnamn.efternamn@elungdom.se.