ELUs styrelse

 

Sedan årsmötet 2017 ser ELUs styrelse ut enligt följande:

Filip Ekström (ordförande)
Alfred Åkesson (vice ordförande)
Frida Palm (sekreterare)
Julia Svensson (vice sekreterare)
Jimmy Svensson (ekonomiansvarig)
Charlott Nilsson
Daniel Gustafsson
Mattias Arvidsson
August Einarsson
Julia Ekström (suppleant)
Ester Birgersson (suppleant)
Mathias Swartling (suppleant)
Arvid Persson (ungdomsrepresentant, inte formellt med i styrelsen)

Du kommer i kontakt med varje styrelsemedlem via mejl enligt formeln förnamn.efternamn@elungdom.se.