ELUs styrelse

Sedan årsmötet 2021 ser ELUs styrelse ut enligt följande:

August Westholm (ordförande)
Julia Svensson (vice ordförande)
Simon Priebe (sekreterare)
Margareta Andersson (vice sekreterare)
Andreas Castor
Edvin Nilsson
Johannes Björklund
Linnea Bergström
Sara Bjuremo
Carl Davidsson (suppleant)
Frida Berg (suppleant)

Du kommer i kontakt med varje styrelsemedlem via mejl enligt formeln fornamn.efternamn@elungdom.se.