Identitet & vision

Vad är ELU?

Vid 1900-talets början gick det fram en ungdomsväckelse i Sverige. Det finns många historier om hur unga människor gick miltals för att få samlas till väckelsemöten. Snart kom behovet av en gemensam organisation, och för att samla ungdomarna i södra Sverige bildade man 1905 Kristliga ungdomsförbundet i Sydsverige. Nu har drygt 100 år passerat och idag heter vi ELU (Evangelisk Luthersk Mission – Ungdom), men visionen är den samma som för 100 år sedan – att samla unga människor kring Jesus!

ELU består alltså av en massa unga människor i ungdomsgrupper och anslutna missionsföreningar. Verksamhetsområdet är i dag till stora delar begränsat till södra Sverige, men vår önskan är att ELU ska bli rikstäckande och nå ungdomar i hela landet med Guds ord. ELU är en organisation som bygger på delaktighet och engagemang – det är medlemmarna som driver och bär verksamheten, även om det finns anställda som stöttar och hjälper till.

ELU har ett nära samarbete med riksorganisationen Evangelisk Luthersk Mission (ELM) samt regionala ELM Syd, genom att man verkar i dess missionsföreningar och arrangerar läger på dess lägergårdar. ELU vill stå på evangelisk-luthersk grund och är en lågkyrklig rörelse där de flesta medlemmar har sin församlingstillhörighet i Svenska kyrkan.

Vad vill ELU?

2060049-origpic-8a7123

Jubileumsboken från 100-årsjubileet

Idag är ELU en levande ungdomsorganisation. Den övergripande visionen för vårt arbete är utläst ur det gamla namnet, KUS: vi vill Kalla unga människor till gemenskap med Jesus, Utrusta dem för ett kristet liv och Sända dem till tjänst för andra och för Jesus Kristus, den levande och uppståndne. Detta vill vi göra i trohet mot de värden som har varit grundläggande för oss i drygt etthundra år: Jesusglädje, Bibeltillit och Missionsiver.

ELU vill på ett ärligt och trovärdigt sätt vill sprida evangeliet om Jesus bland Sveriges ungdomar i dag. Ungdomar söker, liksom man gjort i alla tider. Man söker efter mening i sina liv, vilken väg de ska välja, vilken utbildning de ska gå, vem de ska dela livet med, osv. När man är ung ställs mycket på sin spets och man brottas med sin självkänsla och identitet. Där vill ELU finnas. För att ge stöd och vägledning och visa på Jesus som meningen med livet. Det är också under denna period i livet som flest människor kommer till tro på Jesus.

ELU vill också stödja kristna ungdomar i deras vardag och leda dem till en kristen gemenskap. Vi vill arbeta för att ungdomar ska fördjupas och växa i tro, kunskap och förståelse för Bibeln och den kristna tron, samt vara frimodiga att peka på Jesus med sina liv.

ELU har sitt ursprung i en ungdomsväckelse i början av 1900-talet, och det är vår bön och vision att väckelsen ska få fortstätta bland ungdomar i Sverige i dag. Vi ser att det sker och vi vill med stor tacksamhet jobba vidare för det – i Guds kraft och till hans ära.

Vad gör ELU?

puls2010

PULS arrangeras i augusti varje år

ELU vill arbeta för sin vision genom:

  • att skapa mötesplatser där vi kan peka på Jesus, på skolor, ungdomscaféer och evenemang
  • att stödja och hjälpa till i arbetet i ungdomsgrupper
  • anställda ungdomssekreterare och ungdomsledare som leder arbetet och finns nära ungdomarna
  • att låta ungdomarna själva få uppgifter och ansvar att växa i
  • ledarprogrammet ELU & DU som vill utrusta ungdomar för fortsatt tjänst i Guds rike.
  • ungdomsläger som anordnas under terminerna och på sommaren.
  • tidningen Insidan, som vill hjälpa unga människor att fördjupas i Bibeln och den kristna tron
  • andaktsboken Accent – var dag med Jesus som en hjälp i den dagliga bibelläsningen. Ordet accent betyder betoning – vi vill betona hur viktigt det är att regelbundet läsa Bibeln.
  • utlandskonceptet Move där ungdomar kan få åka till något av ELMs missionsländer som volontär eller på gruppresa.
  • andra återkommande evenemang som idrottsturneringen ELU Sport Event, ELUs vintermöte, E-sportseventet Triple-E samt temahelger.

Identitetsdokument