Strandhems Bibel- & Lärjungaskola

Film gjord av Helena Ingmår.

ELU stödjer och är en del av Strandhems Bibel- och Lärjungaskola. Det är en ettårig folkhögskolekurs, på Strandhem utanför Örkelljunga i norra Skåne, som vill rusta dig för ett liv tillsammans med Jesus. Satsa ett år på att gå bibelskolan – det kommer du aldrig att ångra!

Strandhem vill vara en bibelskola som är relevant för vår tid, en bibelskola som både möter behovet av fördjupning i bibelkunskap och som samtidigt ger grunden för att leva ett liv som lärjunge till Jesus.

Det är ett privilegium att vara lärjunge när det är Jesus vi ska följa. Ingen person har gjort så stort intryck på människor som han. Han ger livet en förankring i något större än oss själva och fyller oss med framtidshopp. Vi vill att Jesus ska vara i centrum så att vi blir upprättade, undervisade och utmanade i alla delar av våra liv.

På Strandhems bibel- & lärjungaskola läggs därför fokus på:

  • Att Jesus får vara central och att vi får vila i vad han gjort för oss
  • Själavårdsprofil med både undervisning och regelbundna personliga samtal
  • Få upptäcka Bibeln och låta den vara högsta auktoritet för både lära och liv
  • Att följa Jesus i konkreta utmaningar
  • Öppenhet för Den Helige Andes kraft och verk
  • Missionsresa utomlands (tidigare besökta länder: Kenya, Etiopien, Moldavien, Israel och Peru)
  • Evangelisationsresa i Sverige
  • Ett sunt och hälsosamt liv med idrott, vacker natur och god mat

Läs mer om bibelskolan på Strandhems hemsida.

Missionsakademin har tyvärr stängt ansökan för HT23 och är på väg att läggas ner.

Missionsakademin är en teologisk högskoleutbildning med fokus på bibelkunskap/exegetik, ledarskap och mission. Den syftar till att rusta människor till tjänst – att vara delaktiga i missionsuppdraget – genom att ge teologiska kunskaper och praktiska färdigheter. Den riktar sig främst till dig som vill förberedas och utrustas för tjänst i Guds rike eller som redan står i en ledaruppgift i en kristen församling/förening (t.ex. lärare, predikant, evangelist, styrelsemedlem).

Läs mer om Missionsakademin på Strandhems hemsida.