Alla människor har en eller flera herrar – någon eller något som man inrättar sitt liv efter och följer. För de flesta är det nog inte så tydligt och klart vem eller vad det är, och ofta är det nog så enkelt som att det är den omkringliggande kulturen, samhället eller den världs- och livsåskådning som är gällande i mitt samhälle, min kompiskrets eller i min familj. Men när Jesus kallar lärjungar kallar han dem till att ha honom som herre. Vad innebär det? Och hur skall vi egentligen förhålla oss till det, vi som vill vara Jesu lärjungar? Vintermötet 2023 hoppas kunna ge oss vägledning och svar på hur vi kan följa Jesus och ha honom som herre, men också visa oss vad som egentligen kämpar om platsen som herre i just vårt liv, i vår kultur och i vår vardag.