Ledarutbildningen

ELU driver i samarbete med Glimåkra folkhögskola en ettårig ungdomsledarutbildning. Här finns möjligheten att lära sig mer om ledarskap, samtidigt som man provar på ledarrollen och får personlig handledning för att växa som människa och som ledare.

Antingen kan man gå ledarutbildningen och vara en del av ELUs eget arbete (läs mer under DU BEHÖVS. Bli ungdomsledare), eller kan man arbeta utifrån en annan lokal församling eller annat kristet ungdomsarbete.
Ta kontakt med oss om du är intresserad. Antingen om du själv vill gå ledarutbildningen eller om ni som församling skulle vilja ha en ungdomsledare placerad hos er (både om ni har någon tilltänkt ungdomsledare eller inte!)

Kursen

imgp3214Kursen består dels av gemensamma kursveckor på Missionsgården Strandhem. Veckorna är fyllda av lektioner, bibelstudier, workshops, arbeten enskilt och i grupp, mm. Mellan de gemensamma kursveckorna arbetar man med olika uppgifter samt med kurslitteraturen.

Men huvuddelen av kursen sker utifrån en lokal församling eller annat lokalt ungdomsarbete där du är placerad. Under dessa kursveckor får du tillsammans i ett team, i en konkret verksamhet möjligheten att prova på och växa i kristet ledarskap och rustas för ett liv i lärjungaskap, ledarskap och tjänst i Guds rike. En helt avgörande del i kursen är handledningen. I nära kontakt med en handledare får du regelbundet reflektera kring dina uppgifter, erfarenheter och kurslitteratur – och på så vis växa som människa och ledare.

Utbildningen är självklart studiemedelsberättigad och följer läsåret, från mitten av augusti till början av juni.

Kontakt

Jakob Andersson, ELU
jakob.andersson@elungdom.se