ELUs ledarutbildning

ELU driver i samarbete med Glimåkra folkhögskola en ettårig ungdomsledarutbildning. Här finns möjligheten att lära sig mer om ledarskap, samtidigt som man provar på ledarrollen och får personlig handledning för att växa som människa och som ledare.

Antingen kan man gå ledarutbildningen och vara en del av ELUs eget arbete (läs mer under DU BEHÖVS. Bli ungdomsledare), eller kan man arbeta utifrån en annan lokal församling eller annat kristet ungdomsarbete.
Ta kontakt med oss om du är intresserad. Antingen om du själv vill gå ledarutbildningen eller om ni som församling skulle vilja ha en ungdomsledare placerad hos er (både om ni har någon tilltänkt ungdomsledare eller inte!)

Kursen

imgp3214Kursen består dels av utbildningsveckor på Missionsgården Strandhem. Veckorna är fyllda av lektioner, bibelstudier, workshops, arbeten enskilt och i grupp, mm. Mellan utbildningsveckorna arbetar man med olika uppgifter samt med kurslitteraturen.

Men huvuddelen av utbildningen sker utifrån en lokal församling eller annat lokalt arbete som du är placerad i. I många yrken finns ett lärlingssystem som fungerar som utbildning. Året på ledarutbildningen är på liknande vis ett år som ledarlärling. Det innebär att den största delen av utbildningen inte sker i skolbänken utan i mötet med ungdomar, där ledarskapet får tränas. Här är handledningen en viktig del i utbildningen där du får reflektera och samtala kring uppgifterna du står i.

Utbildningen är självklart studiemedelsberättigad och följer läsåret, från mitten av augusti till början av juni.

Kontakt

Oskar Wikdahl, vikarierande verksamhetsledare ELU
oskar.wikdahl@elungdom.se